Omdat veel mensen het nut van schoorsteenvegen in twijfel trekken is dit een weinig voorkomende onderhoudsactiviteit. Maar onderschat het belang niet! Het loont zeker de moeite om dit jaarlijks te laten uitvoeren en kan zelfs levens redden. 

Bij het schoorsteenvegen wordt roetvorming en ophoping van creosoot verwijderd. Creosoot is een brandbare, teerachtige substantie. Een grote ophoping hiervan dient vermeden te worden en daarom is een periodiek onderhoud zo belangrijk. Indien u dit niet uitvoert is er een verhoogd risico op CO-vergiftiging en verstikking bij een verstopte schoorsteen. 

De voordelen van schoorsteenvegen:

  • Het weghalen van de roetdeeltjes verlaagt het risico op een schoorsteenbrand en CO-vergiftiging. 
  • Een goede werking verhoogt de duurzaamheid van de verwarmingsinstallatie, schoorsteen of open haard. 
  • Voordelig voor uw portemonnee omdat verwarmingssystemen nu optimaal werken.
  • Een positieve impact op het milieu dankzij propere systemen.

U kan ons inschakelen voor sanitaire projecten in zowel nieuwbouw als renovatie.
Geen project is voor ons te klein of te groot!

Uitmuntende service

Om u een uitmuntende service te bieden, laten wij niets aan het toeval over. Voor elk project komen we eerst ter plekke voor de nodige analyses en opmetingen. Op basis hiervan werken we een technische oplossing uit die we vertalen in een gedetailleerde offerte op maat.