Ventilatie

Een goede ventilatie is een must

Dagelijks wordt de lucht in huis vervuild door de bewoners (ademen,...), hun activiteiten (koken, douchen, roken,...), de bouwproducten (verf, lijm, vernis,...) en de materialen van uw interieur (radon, vluchtige schadelijke stoffen,...). Al deze bronnen van verontreiniging dragen bij tot een slecht binnenklimaat. Door het steeds meer luchtdicht bouwen blijven vocht, CO2 en allerlei stoffen die allergieën kunnen veroorzaken in de woning hangen. Daarom dient u regelmatig en correct te ventileren.

Veel mensen denken echter dat een tijdje het raam openzetten wel voldoende is. Dit is echter onvoldoende. Het effect daarvan is slechts van tijdelijke aard en kost veel energie. Een continue basisventilatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit in de leefruimtes. Door het principe van toevoer, doorvoer en afvoer wordt de verontreinigde binnenlucht uit uw woning verdreven en vervangen door verse buitenlucht. De woning wordt als het ware met verse lucht ‘gespoeld’. Ventileren enkel waar en wanneer nodig zorgt voor extra energiebesparing.

Renson